Kontakt
Lars HagstrømLars Hagstrøm
Department Manager
+45 2723 6015
Lars.Hagstrom@grontmij.dk
Bookmark and Share

TOP_RH_3XN_Luftperspektiv _Nat

Projekt

Rigshospitalets ny Nordfløj: Energibesparende design med helende kvaliteter

Ydelser: 
Konstruktioner
VVS
El
Energi
Dagslys
Bæredygtighed
Lokal regnvandshåndtering
Logistik
Arbejdsmiljø
Drift og vedligehold
Trafik

Data: 
Region H Rigshospitalet
Hospital, København, Danmark
1. pris i indbudt konkurrence, 2. runde 2012

Opførelse: 2013-2017
Brutto areal: 76.000 m²
Kunde: Region H
Arkitekt: 3XN / Aarhus Arkitekterne / Kristine Jensens Tegnestue / Nickl & Partner Architekten AG
Illustrationer: 3XN / Grontmij

Fremtidens Rigshospital er kåret som verdens bedste hospitalsarkitektur ved World Architecture Festival 2012 i Singapore. Ambitionen for Rigshospitalet er et højt specialiseret universitetshospital med effektive arbejdsgange og attraktive, dagslysrige rum.Bygningens Zigzag-form danner en kompakt arkitektur hvor der er både rigeligt dagslys og korte transportafstande.

Grontmij Architectural Engineering arbejder sammen med 3XN, Aarhus Arkitekterne, Kristine Jensens Tegnestue og Nickl & Partner Architekten AG om at realisere Region Hovedstadens vision for den ny Nordfløj. Ved hjælp af nye parametriske værktøjer designer vi energieffektive facader, der optimerer indeklima og dagslysforhold. Grønne tage er med til at klimasikre Rigshospitalet hvor de aflaster kloaksystemet ved skybrud og minimerer risiko for oversvømmelser.

 

 

 

RH 3XN Luftperspektiv Dag

Bygningens bæredygtige egenskaber er udtrykt i facadens varierede geometri
Optimal udnyttelse af dagslysets helende kvaliteter er et af Rigshospitalets væsentligste krav til den nye bygning, som er i lavenergiklasse 2015. Derfor er der behov for store vinduesarealer. Men udfordringen ved store vinduer er, at solen samtidig giver en høj varmebelastning, hvilket øger energiforbruget til køling.

Sammen med arkitekterne har Grontmij Architectural Engineering udviklet en dynamisk model i programmet Grasshopper, hvor vi i takt med at designet bearbejdes disponerer glasarealerne. Arealerne differentieres i forhold til hospitalets forskellige rum og indeklimabehov, således at både energiforbruget reduceres og dagslyset optimeres.

Vindues Areal Principper _Farveforklaring _Edit _2

 

Optimering Med

 

Modellen integrerer Grontmijs energiberegningsværktøjer, og tilpasser ligeledes solafskærmningen til rummenes funktioner og orientering. På den måde kan vi opnå et varieret facadedesign med store vinduesarealer og helende dagslys, der samtidig opfylder energikravene.

RH_Facadekoncept _detail _PS

 

RH_3XN_Facadedetalje

 

Lokal håndtering af regnvand på grønne tage
klimasikrer hospitalet
Området omkring Rigshospitalet har en høj befæstelsesgrad med en stor andel parkeringsarealer og bygninger, hvilket gør området særlig sårbart ved skybrud. På Rigshospitalet i dag løber spildevand og regnvand i samme kloak. Følgerne af en eventuel oversvømmelse på området er ikke kun materiel skade, men også risikoen for spredning af bakterier ved menneskelig kontakt med opspædet hospitalsspildevand.

RH_LAR-Strategi _400

For at klimatilpasse afvandingssystemerne tilbageholdes regnvandet bl.a. ved hjælp af grønne tage på Nordfløjen, der aflaster den eksisterende kloak. De grønne tage holder på regnen, hvilket minimerer behovet for at udvide kloakanlægget, og muliggør fremtidige besparelser på afledningsafgiften over tid. De grønne tage har en isolerende effekt om vinteren og bidrager til køling af bygningen om sommeren. Nærheden til naturen fremmer patienters helbredelse, forkorter indlæggelsestiden og bidrager også til at øge biodiversiteten i området.

RH LAR Strategi 

RH_3XN_Blegdamsvej _01

 

RH_Collage 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Sweco Danmark A/S - Granskoven 8 - 2600 Glostrup - Denmark - T +45 4348 6060 - E info@swecodanmark.dk