Kontakt
Maja AsaaMaja Asaa
Consultant, Strategic Innovation
+45 2723 4410
Maja.Asaa@grontmij.dk
Lars HagstrømLars Hagstrøm
Department Manager
+45 2723 6015
Lars.Hagstrom@grontmij.dk
Bookmark and Share

 TOP Liwplanning Booklet Low Res 120508 S43

Projekt

Humlebæk Syd: Naturens former i ny bæredygtig helhedsplan

Ydelser:
Konceptudvikling i arkitektkonkurrence vedrørende:
Regnvandshåndtering
Bæredygtighed
Energi
Trafik

Data:
Helhedsplan Humlebæk Syd
Byplan, Humlebæk Danmark
Førsteplads i prækvalifikation,
2. runde 2012

Brutto areal: 58 ha
Kunde: Fredensborg Kommune
Arkitekt: LIW Planning
Illustrationer: LIW Planning / Grontmij

Fredensborg Kommunes ambition er, at udviklingen af Humle­bæk Syd bliver et eksempelprojekt for bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet. Det nye Humlebæk Syd skal være en levende bydel med et overordnet land­skabeligt og infrastrukturelt greb, der sammenkæder det omgivende landskab og bebyggelse med nye former for rekreation. Der er fokus på klimatilpasning og mangfoldighed, der tager hensyn til eksisterende landskabelige kvaliteter og beskyttet natur. 

Grontmijs Architectural Engineering team hjalp LIW Planning med at realisere visionen om at transformere landskabets naturlige former til lokal bæredygtig håndtering af regnvand.

 

Li Wplanning _booklet _low _res _120508_s 10_B

Liwplanning Booklet Low Res 120508 S8

Landskabets kvaliteter forstærkes
Den ny bebyggelse i Humlebæk Syd betyder, at øgede mængder regnvand vil strømme fra nye befæstede arealer og hustage ud i området. Landskabet er et morænelandskab med tydelige dødishuller, som skaber et rigt kuperet terræn. LIW Planning udformede landskabets regnvandsbassiner på baggrund af Grontmijs beregninger af vandmængderne i de forskellige områder. Områdets naturlige fald anvendes til at skabe kanaler/grøfter, der leder mere vand fra den nye bebyggelse ud til lavningerne, der kan blive til søer og nye vådområder. Dermed sikres bebyggelsen mod oversvømmelser, kloakanlæg reduceres, med mere vand til nedsivning i grundvandsreserverne. Afhængig af nedbørsmængderne vil landskabsbilledet være foranderligt fra dag til dag og fra år til år.

Li Wplanning _booklet _low _res _120508_s 20_B

Liwplanning Booklet Low Res 120508 S22

Li Wplanning _booklet _low _res _120508_s 67

Bæredygtig infrastruktur
Bebyggelsens tæthed og placering skaber en infrastruktur, der kobler de nye områder tæt sammen med det eksisterende Humlebæk. Dette muliggør udnyttelse af Humlebæks eksisterende faciliteter, og længden af transportveje reduceres.

 Liwplanning Booklet Low Res 120508 S32

Energioptimering med passiv solvarme
og lysindfald i boligerne
Architectural Engineering i Grontmij har også hjulpet med at energioptimere boligtypernes udformning og orientering, så solen udnyttes til passiv opvarmning og sørger for rigeligt dagslys.

Li Wplanning _booklet _low _res _120508_s 56_B

 

Li Wplanning _booklet _low _res _120508_s 34

 

 

 

 

Bookmark and Share

Sweco Danmark A/S - Granskoven 8 - 2600 Glostrup - Denmark - T +45 4348 6060 - E info@swecodanmark.dk